CE markalama Nis 12

CE Belgesi

adminComment Closed

CE İŞARETİ (BELGESİ, MARKASI, SERTİFİKASI,) Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformite Europene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını […]

Read More
Mar 28

Yangın Testleri

Özellikle Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  kapsamındaki CE işaretlemesi için gerekli yangın deneylerinin yapılması gerekmektedir. Sadece Yapı Malzemeleri sektörü değil, Havacılık (FAA Part 25), Denizcilik (IMO Resolutions), Demiryolları (EN 45545), Savunma Sanayii gibi birçok alana da yangın testlerinin yapılması gereklidir. Laboratuar deneyleri, imal edilen malların deneysel  termal haritalandırmasının elde edilmesine imkan tanıyarak, yangına dirence ilişkin analitik hesaplama yöntemleri ile […]

Read More
Mar 28

EMC

Ürünlerinizin için elektromanyetik uyumluluk testleri Elektromanyetik uyumluluk Electromagnetic compatibility (EMC) günlük yaşantımızda ve birçok elektronik cihazda artan oranda istenen bir durum haline geldi. Piyasa beklentilerinin karşılanması ve ürün geri çağırmalarının önlenmesi adına tüketici ürünlerinde, otomotiv, demiryolu havacılık, tıbbi cihazlar, askeri teçhizatlarda ürünün elektromanyetik bozulmalarını önlemek ve müdahale etmek gerekir. Bu koruma aynı zamanda ürünlerin pazara ulaşmasını […]

Read More
lvd işareti Mar 28

LVD

LVD TESTLERİ 1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur. CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE’ye taşıyan ise […]

Read More