ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması için uygulayabilecekleri yönetim sistemidir. Kısaca özetleyecek olursak, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirirken, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymasının yanı sıra, çevreye de sürekli azaltmayı hedefleyen araçlara sahip olmasıdır. Burada çevre den anlaşılması gereken  hava, su, toprak dır.

Çevre Yönetim sisteminin temel dinamiklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesi,
  • Çevre Boyutlarının belirlenmesi
  • Çevre etkilerin tanımlanması ve kontrolü için tedbirler

ISO 14001:2015 standardının temel amacı “çevre etki ve boyutlarının tanımlanması ve kontrolü aracılığıyla çevresel etkilerin azaltılması” dır.

Bir kuruluşta ISO 14001:2015 standardına göre sistem kurmak için genelde uygulanan 2 yöntem vardır. Birinci yöntem bu konuda uzman bir danışman dan danışmanlık hizmeti almak yada ikici yöntem kuruluşun bu konuda uzman bir Çevre yöneticisini sürekli istihdam ederek kendi öz kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması ve / veya bir personelini bu konuda yetiştirmek üzere eğitimlere göndermesi, bu şekilde gene kendi öz insan kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması şeklinde gelişmektedir

Aşama Danışmanlık bu konuda size danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sistemin kurulması ve standardın temel gereksinimlerini karşılayan / karşıladığını düşünen kuruluş; tercih edeceği bir belgelendirme kuruluşuna belgelendirme müracaatını yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ISO 14001:2015 standardına göre dokümante edilmiş bir yönetim sistemini kurmuş ve en az 1 kez tüm standart maddelerini uygulamış, bu uygulamaların kuruluş içi tetkikini gerçekleştirmiş ve üst yönetim tarafından gözden geçirmiş olduğunu kanıtlamış olmasıdır.