ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO, uluslar arası standardizasyon örgütü (International Organization for Standartization) tarafından oluşturulmuş bir standarttır.

ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi ile birlikte kuruluşların yönetim sistemleri ile alakalı sürekli olarak iyileştirilmesi için uygulanacak temel yönetim sistemi standartları belirlenmiş olmaktadır.

Bir kurum veya kuruluşun  ISO 9001 belgesi alması ile birlikte bu kuruluşun hizmet ya da ürünlerinin uluslar arası anlamda kabul gören bir yönetim sistemine uygun olarak ortaya çıkartıldığı anlamına gelmektedir.

SÜREÇ

Süreç; alınacak olan danışmanlık hizmeti sonrasında yapılacak olan çalışmaların neticesinde, standardın öngördüğü gerekli olan tüm şartlar tamamlanması ve ISO 9001: 2015 beğendirmesi için başvurulması şeklindedir.

AKREDİTASYON

Akreditasyon; Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Türkiye akreditasyon yetkisi Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) yetkisindedir. Bakınız: http://www.turkak.org.tr/

ISO 9001 Belgeleri TÜRKAK akreditasyonlu olduğu gibi, yurt dışı akreditasyonlu olarak ta alınabilmektedir.

VERSİYONLAR

ISO 9001 standardı ilk olarak yayınlandığı Mart 1987’den beri farklı yıllarda ve aralıklarda güncellenerek yeni revizyonları yayınlanmıştır. Yayın tarihleri standardın adından sonra belirtilir. Örneğin; ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 gibi.

En son ISO 9001:2015 standardı yayınlanmış olup, 2018 yılına kadar, ISO 9001:2008 yönetim sistemlerinin yeni versiyona uyumlu hale getirilmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 STANDARDININ İŞLETMELERE FAYDASI

Standardın işletmelere sağladığı katkılar iki guruba halinde toplanabilir.

 

A) Şirket İçi Faydalar;

 1. Şirket çalışanlarının görev ve sorumlulukları belirlenerek, yaptıkları işler sistemin bir parçası haline gelir. Böylece yeni görevlendirmeler yapıldığında, yeni göreve gelen kişi çalışmalarını bir önceki personelin yaptıklarıyla uyumlu olacaktır. Bu şirketin eski görevdeki personele olan bağımlılığını azaltarak, şirket içi görevlendirmelerde esneklik kazandıracaktır.
 2.   Sistemin uygulanmasıyla şirket içinde somut veriler toplanmaya başlanacak (üretim miktarları, fire oranları, personel performansları, tedarikçi değerlendirmeleri, satış pazarlama faaliyeti verileri, müşteri memnuniyeti değerleri v.b.) ve analiz edilebilir.Bu analizler neticesinde şirketin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları somut verilere dayanarak yapılabilecektir.
 3. Kurum içi hafıza oluşarak, eski dönemlerde yapılan iş ve işlemlerin kayıtları tutulacak ve kontrol edilebilecektir.
 4. Yani yapılacak olan çalışmalar ile birlikte bir kuruluş içerisinde kimin hangi işi neye göre nasıl yapacağı, faaliyetlerin iyileştirme fırsatları tanımlanmış olacaktır. Böylece standardın öngördüğü sürekli iyileştirme sağlanmış olacaktır.
 5. Çalışanların kalite konusunda farkındalıkları artacak ve kalite bilinci sağlanacaktır.
 6. Yönetimin etkinliği artacaktır.
 7. Sistematikleşerek daha iyi bir dokümantasyon sağlayacaktır
 8. Üretilen ürünlerde ve/veya verilen hizmetlerde standardizasyon ve tutarlılık oluşacaktır.
 9. Üretim/Hizmet planlaması ve ham madde – stok takibiyle beraber fire ve tekrar işleme gibi faaliyetler için harcanan işçilik ve ham maddeler kontrol altına alınacak, maliyetler azaltılacaktır.
 10. Üretkenlik ve etkinlik artışı sağlanacaktır.

 

B) Şirket Dışı Faydalar;

 1. Kuruluşun imajı iyileşerek artacaktır
 2. Pazarlamada bir argüman olarak kullanılabilecektir
 3. Yeni müşteri edinimi pozitif yönde etkilenecektir.
 4. Müşteri memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
 5. Firmanın rekabet gücü artacaktır
 6. Tedarikçi seçimi, değerlendirmesi ve takibi ile, tedarikçilerle olan ilişkiler güçlenecektir.