Yazar arşivi admin

ileadmin

MARKA TESCİLİ

Marka, işletmenizi temsil eden bir işarettir. İşletmenize özel olan bu işaret resmi olarak kaydedilmeli ve yasal olarak korunmalıdır.

 

Marka ürününüz üzerinde veya işyerinize kullandığınız isimdir. Bu isim bazen bir logo ile birlikte kullanılır. Sizin ürünleriniz ya da iş yeriniz için bulduğunuz bu marka eğer Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmemişse kanuni olarak hak iddia edemezsiniz. Kullanacağınız ya da kullanmakta olduğunuz markanızı bir marka vekili aracılığı ile Türk Patent ve Marka kurumuna kayıt ve tescil ettirmelisiniz.

 

Marka tescilini yaptığınızda kazanacağınız haklar;

– Söz konusu markanın hukuken size ait olacaktır.

– Başka kişi veya kişilerce aynı veya benzer ürün ve hizmetler için kullanılamaz taklit edilemez.

– Herhangi bir taklit durumu ile karşılaşırsanız, ürünlerin toplatılmasından, zararınızın tazminine kadar birçok hakka sahip olursunuz.

– Rakiplerinizin sizden önce markanızı almasını engellersiniz.

– Benzer markaların tescilinin alınmasını engellemek için itiraz etme hakkın kazanırsınız.

– Tescillettiğiniz markanızı dilerseniz başkalarına ücret karşılığında kullanma hakkı verebilir ya da satabilirsiniz.

– Franchising vermek için kullanabilirsiniz

– Miras bırakabilir, teminat olarak kullanabilirsiniz.

– Com.tr uzantılı alan adı yani internet adresi alabilirsiniz

– TSE be TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

 

Hukuki Olarak Marka;

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na 4. Maddesine göre “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” denilmektedir.

Marka Tescil Süreci;

 

Marka Tesciliniz süreci boyunca size sağlayacağımız hizmetler hakkında görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Dilerseniz uzmanlarımız sizi arayıp, sorularınızı cevaplasın. Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

 

ileadmin

PATENT TESCİLİ

BİR PATENT BELGESİ

BİR PATENT BELGESİ

PATENT

 

Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkına PATENT denir. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edilmesi gerekir.


 

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.

Sınai mülkiyet hakları içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı” özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

Bir buluşun patent tescil belgesi verilerek korunabilmesi için hangi şartlar gereklidir?
a.Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
b.Tekniğin bilinen durumunun aşılması; “Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı” nitelik anlamındadır.
c.Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent verilmeyecek konular ve buluşlar nelerdir?
* Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
* Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
* Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
* Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usulleri,
*Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,
*Konusu kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

 

TRKİYE’DE KAÇ ÇEŞİT PATENT SİSTEMİ VARDIR?

Ülkemizdeki patent korumasında incelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki sistem mevcuttur. İncelemeli patent sisteminde, araştırma raporundan sonra inceleme raporu düzenlenmektedir. Rapor olumlu ise incelemeli patent almak hakkı doğmaktadır. Koruma süresi 20 yıldır. İncelemesiz patent sisteminde ise sadece araştırma raporu düzenlenirken inceleme raporu düzenlenmemektedir. Koruma süresi 7 yıldır.

FAYDALI MODEL

Yeni buluşları koruma sağlamak  için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli ve süresi  bakımından farklıdır. Faydalı Model belgesinin koruma süresi 10 yıldır. 10 yıl bitimince ürün halka mal olur.

Faydalı Model başvurusu için gerekli kriterler.
a.     Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
b.     Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

a.     Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
b.     Koruma süreleri farklıdır,
c.     Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha uygun olduğu için tercih edilir.